lørdag 5. mai 2012

Eit lite stykke jernbane

Etter at Finsetunellen vart åpna for nokre år sidan, har det ikkje gått tog på dei gamle skinnene, men dei er heller ikkje rydda vekk. Så sjølv vinterstid er det stykkevis at dei gamle skinnene ligg oppe i dagen der snøen er blåst vekk.